Tiotal personer i slagsmål vid tivoli – så var polisens natt i Arvika

Nyheter och klipp

I poli­sens sam­man­fatt­ning av nat­ten i värm­land är två av tre hän­del­ser i Arvi­ka. Det rör sig om ska­de­gö­rel­se, ett stör­re bråk samt misshandel.

Kloc­kan 00.53 nat­ten till sön­da­gen lar­ma­des poli­sen till Park­hal­len i Arvi­ka, där det just nu pågår ett tivo­li. Ett tio­tal per­so­ner har varit i slags­mål, och två per­so­ner har gri­pits av ord­nings­vakt när poli­sen tillkallas.

Poli­sen med­de­lar att vitt­nes­för­hör hålls och att två män är miss­tänk­ta för miss­han­del i ett inle­dan­de ske­de. Des­sa är föd­da 2002 respek­ti­ve 2004.

Poli­sen har fått in anmä­lan och motan­mä­lan i ärendet.

Skadegörelse och rattfylleri

Sena­re under nat­ten, kloc­kan 02.36 upp­står ett stör­re bråk vid bil­prov­ning­en i Arvi­ka, och polis kal­las till plat­sen, och upp­täc­ker i sam­band med det­ta en ratt­fyl­le­rist. Brå­ket har enligt poli­sen upp­stått i sam­band med att någon kros­sat en ruta på en bil, och det råder upp­rörd stäm­ning på plat­sen. Anmä­lan upp­rät­tas om ratt­fyl­le­ri och om skadegörelse.