Stor insats efter spisbrand – minst sju lägenheter drabbade

Nyheter och klipp

Strax före kloc­kan 20.00 på tis­dags­kväl­len fick rädd­nings­tjäns­ten i Arvi­ka ryc­ka ut på ett stör­re larm om en lägen­hets­brand på Park­ga­tan. Ett stort antal for­don från både rädd­nings­tjänst, polis och ambu­lans var på plats vid insat­sen, och det före­kom rök­sprid­ning i minst 7 lägenheter.

Lennart Lund­ström, insats­le­da­re på rädd­nings­tjäns­ten berät­tar att man fick larm om brand i lägen­het. När rädd­nings­tjäns­ten anlän­de till plat­sen fick man möte med hyres­gäs­ter som tala­de om att det tro­ligt­vis brann på spi­sen, för­kla­rar Lundström.

- Rök­dy­ka­re gick in i lägen­he­ten och slog ned bra­san, och sedan har vi ven­ti­le­rat ut lägen­he­ten. Vi har fått viss rök­sprid­ning till sex, sju övri­ga lägen­he­ter och i trapp­hus. Men det är ven­ti­le­rat för det mesta, säger Lennart Lundström.

FOTO: SAKEUS BERG.

Inga personskador

Det ska enligt poli­sen bo fyra per­so­ner i lägen­he­ten, och alla har tagit sig ut ur lägen­he­ten och är oskad­da. Rädd­nings­tjäns­ten har släckt av och utrymt övri­ga boen­de i trapp­upp­gång­en med anled­ning av rök­sprid­ning­en i trapp­hu­set. Där­e­mot är ing­en per­son är ska­dad och ing­en har förts till sjukhus.

Lund­ström bekräf­tar att det inte före­kom­mit någ­ra per­sonska­dor och att en utrym­ning har skett.

- Alla är utrym­da ur fastigheten.

"Någon lägen­het kan vara för ska­dad för att sova i i natt"

Lennart Lund­ström, insatsledare

Det är i nulä­get oklart om de som bor i de drab­ba­de lägen­he­ter­na kom­mer kun­na sova hem­ma under nat­ten. Lennart Lund­ström berät­tar att man ska träf­fa alla hyres­gäs­ter och göra en bedöm­ning av skic­ket i lägenheterna.

- Om man kan åter­vän­da i natt eller om det får bli annat boen­de under natten.

- Någon lägen­het kan vara för ska­dad för att sova i i natt, säger Lundström.

Räddningstjänsten på plats vid lägenhetshuset där det förekommit rökspridning i minst 7 lägenheter.
Insats­le­da­ren Lennart Lund­ström (på bil­den) säger att det varit en bra insats.
FOTO: SAKEUS BERG.

Lund­ström sam­man­fat­tar att det har varit en bra insats som fick ner bran­den snabbt.

- Det blev ett lyc­kat slut, trots det trå­ki­ga att det har brunnit.

Enligt poli­sen har bran­den upp­stått i sam­band med mat­lag­ning. Lennart Lund­ström menar att orsa­ken till bran­den tro­li­gen är en brand på en spis, men tilläg­ger att det inte är en säker­ställd brandorsak.


Användbara länkar

Käll­hän­vis­ning: Polisen.se

Läs ock­så: Lägen­het total­för­störd i brand – äga­ren var på semester

Läs ock­så: Larm om brand i lägen­hets­hus – ing­en hemma

Följ Arvikamagasinet!

Face­book

Instagram

Twit­ter

Dela artikeln!