Stort larm om brand i minibuss i Klässbol

Nyheter och klipp

Kloc­kan 15.08 på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en for­dons­brand i Kläss­bol, söder om Arvi­ka. Lar­met var av typen stort larm.

Det ini­ti­a­la lar­met rubri­ce­ra­des som en for­dons­brand utom­hus i ter­räng, och det skul­le röra sig om en mini­buss som brann. Clau­dia Giaré vid SOS Alarm bekräf­tar att det rör sig om en mini­buss som brunnit.

Kloc­kan 15.22 med­de­la­de rädd­nings­tjäns­ten att de hade kon­troll över bran­den, enligt Clau­dia Giaré.

Det är i nulä­get oklart vad som orsa­kat branden.


Användbara länkar

Läs ock­så: Mor­gan lar­ma­de SOS och för­sök­te släc­ka bran­den – eva­ku­e­ra­de barnfamilj

Läs ock­så: Stor insats efter spis­brand – minst sju lägen­he­ter drabbade

Följ Arvikamagasinet!

Face­book

Instagram

Twit­ter

Dela artikeln!