Se video: Fullt utvecklad brand i garagelänga – kraftig rökutveckling från flera garage

Nyheter och klipp

Kloc­kan 21.42 på tis­dags­kväl­len lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en kraf­tig brand i en gara­ge­l­änga på Bergs­ga­tan i cen­tra­la Arvi­ka. Fle­ra garage har brun­nit, och bilar som stod i gara­gen har ska­dats. Det var en bil som stod i gara­get som fat­ta­de eld.

Det råd­de kraf­tig rök­ut­veck­ling på plat­sen, och rädd­nings­tjäns­ten spär­ra­de av ett områ­de runt garagelängan.

Flera bilar skadade

Fle­ra av de bilar som stod i gara­gen i gara­ge­l­äng­an har ska­dats i bran­den. Bran­den var enligt poli­sen en fullt utveck­lad brand, men rädd­nings­tjäns­ten lyc­ka­des få kon­troll på bran­den. Rädd­nings­tjäns­ten bad män­ni­skor att gå läng­re bort från plat­sen. För­u­tom rädd­nings­tjäns­ten med­ver­ka­de ock­så polis och ambu­lans i insat­sen. Det finns dock inga upp­gif­ter om per­sonska­dor i sam­band med branden.

Fle­ra oro­li­ga män­ni­skor sam­la­des runt gara­get och und­ra­de vad som hänt.

Se mer i vide­oklip­pet högst upp i artikeln.


Tip­sa om hän­del­sen via mejl: sakeus.berg@arvikamagasinet.se

Användbara länkar

Läs ock­så: Mor­gan lar­ma­de SOS och för­sök­te släc­ka bran­den – eva­ku­e­ra­de barnfamilj

Läs ock­så: Stor insats efter spis­brand – minst sju lägen­he­ter drabbade

Följ Arvikamagasinet!

Face­book

Instagram

Twit­ter

Dela artikeln!