Brand i stuga i Glaskogen – endast murstocken kvar

Nyheter och klipp

Kloc­kan 07.43 på sön­dags­mor­go­nen fick rädd­nings­tjäns­ten larm om en brand i Glas­ko­gen. Enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter hand­la­de det om en stu­ga som brann.

Även polis åkte till plat­sen i ett inled­nings­ske­de för att vara behjälp­li­ga till rädd­nings­tjäns­ten. Poli­sen med­de­la­de inled­nings­vis att det var oklart om det var någon per­son i stu­gan, men det fanns ing­en infor­ma­tion om att någon skadats.

Sena­re med­de­la­de poli­sen att man fått tag i stu­gans äga­re som upp­ger att det inte ska ha befun­nit sig någon i stugan.

När rädd­nings­tjäns­ten anlän­de till plat­sen hade stu­gan brun­nit ned till grun­den och endast mur­stoc­ken stod kvar, enligt rädd­nings­re­gi­on Bergs­la­gen. Det rap­por­te­rar Arvi­ka Nyhe­ter.

Enligt AN ska bran­den ha upp­täckts av en för­bi­pas­se­ran­de i bil som sett lågor.

Stu­gan lig­ger i Glas­ko­gen, söder om Sto­ra Gla.