A‑traktor körde över 100 kilometer i timmen – stoppades med spikmatta

Nyheter och klipp

Nat­ten till sön­da­gen fick Poli­sen läg­ga ut en spik­mat­ta för att få stopp på en A‑traktor som kör­de i över 100 kilo­me­ter i tim­men.

Det var efter mid­natt nat­ten till sön­da­gen som en polis­pa­trull för­sök­te stop­pa en A‑traktor i Arvi­ka. Då avvi­ker for­do­net och hål­ler hög has­tig­het, cir­ka 100–110 kilo­me­ter i tim­men, vil­ket är långt över den lag­li­ga has­tig­he­ten på 30 kilo­me­ter i timmen. 

Söder om Kop­pom fick man till slut stopp på A‑traktorn genom att läg­ga ut en spik­mat­ta. I for­do­net befann sig en 16-årig föra­re som över­läm­na­des till för­äl­der. A‑traktorn togs i beslag.