Trafikolycka på väg 177 i Eda – personbil väjde för älg

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de på väg 177 mel­lan Ruds­går­den och Flog­ned i Eda kom­mun på söndagskvällen.

Lar­met om olyc­kan inkom kloc­kan 19.02 på sön­dags­kväl­len. Enligt Tra­fik­ver­ket ska det röra sig om en per­son­bil som väjt för en älg. Rädd­nings­tjänst är på plats vid olyckan.

Enligt Tra­fik­ver­ket inne­bar hän­del­sen en stor påver­kan på trafiken.