Tre personer gripna i Glaskogen misstänkta för väpnade rån

Nyheter och klipp

Tre per­so­ner greps i en insats i Glas­ko­gen på ons­da­gen. Det rap­por­te­ra­de NWT på tors­da­gen.

Tid­ning­en Ska­ra­borgs alle­han­da rap­por­te­rar på fre­da­gen att fle­ra per­so­ner har anhål­lits miss­tänk­ta för väp­na­de rån mot Ica-buti­ker i Flo­by och Alingsås, i Väst­ra Götaland. 

Under insat­sen i Glas­ko­gen på ons­da­gen greps tre per­so­ner miss­tänk­ta för rånen, och gri­pan­den har även skett i Skaraborg.