Två bilar i sidokollision utanför Arvika

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de i Årnäs utan­för Arvi­ka på torsdagen.

Det rör­de sig om en sido­kol­li­sion med två bilar inblan­da­de, och rädd­nings­tjäns­ten och ambu­lan­ser lar­ma­des till platsen.

Tra­fi­ko­lyc­kan inträf­fa­de vid en håll­plats i Årnäs på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen och lar­met inkom 17.41.

Poli­sen med­de­lar att inga per­sonska­dor ska föreligga.