Dömda mördare på rymmen greps i Glaskogen efter rån

Nyheter och klipp

På ons­dags­ef­ter­mid­da­gen greps tre män i en insats i Glas­ko­gen. Två av män­nen var på rym­men döm­da för ett bru­talt mord i Sundsvall som sked­de i decem­ber 2019.

I ons­dags sked­de ett gri­pan­de av tre män i Glas­ko­gen. Tre per­so­ner greps, varav två var på rym­men från en dom gäl­lan­de mord. De grip­na är ock­så miss­tänk­ta för två väp­na­de rån mot Ica-butiker.

Rånen sked­de mot Ica-buti­ker i Flo­by och Alingsås i Väst­ra Götaland.

LÄS OCKSÅ: Tre per­so­ner grip­na i Glas­ko­gen miss­tänk­ta för väp­na­de rån

Mor­det i Sundsvall i decem­ber 2019 hand­la­de enligt loka­la medi­er om en nar­ko­tika­upp­gö­rel­se, där en man sköts med nio skott från två pisto­ler, och sedan avled på sjuk­hus. Tre per­so­ner greps och häk­ta­des. De tre per­so­ner­na har anknyt­ning till Ång­er­man­land och hade vid mord­till­fäl­let tidi­ga­re dömts för brott som miss­han­del och narkotikabrott.

I hov­rät­ten döm­des tre män till 18 års fäng­el­se för mord, men då män­nen inte häk­ta­des efter rät­te­gång­en pas­sa­de två av dem på att rym­ma. Nu har de två män­nen som rym­de gri­pits i sam­band med en insats i Glaskogen.

Läs Arvi­ka­ma­ga­si­nets tidi­ga­re arti­kel: Tre per­so­ner grip­na i Glas­ko­gen miss­tänk­ta för väp­na­de rån