Tre gripna i husrannsakan i Arvika – flera fyrhjulingar hittade

Nyheter och klipp

Tre per­so­ner, två män och en kvin­na, har gri­pits av polis i sam­band med en hus­rann­sa­kan i ett for­don i Arvika.

På sön­dags­ef­ter­mid­da­gen genom­för­de poli­sen en hus­rann­sa­kan i ett for­don på en adress i Arvi­ka, det­ta efter att man fått in tips från allmänheten.

Adres­sen där poli­sen genom­för­de hus­rann­sa­kan på sön­da­gen har miss­tänk­ta kopp­ling­ar till den senas­te tidens stöld­våg i nor­ra Värm­land. I sam­band med insat­sen hit­ta­de man fle­ra fyrhjulingar.

Tre per­so­ner, två män och en kvin­na, greps av polis i sam­band med insatsen.