Personal hotad med tillhygge vid rån mot bensinmack

Nyheter och klipp

En man greps nat­ten till ons­da­gen efter ett rån mot en ben­sin­mack i Arvi­ka. Vid 23-tiden på tis­dags­kväl­len klev en man i 20–25-årsåldern in på Shell­mac­ken på Åka­re­vä­gen och hota­de per­so­nal med någon form av tillhygge.

Anhållen på sannolika skäl misstänkt för rån

Gär­nings­man­nen fick med sig kon­tak­ter och flyd­de från plat­sen, men mind­re än ett par tim­mar efter rånet kun­de en miss­tänkt man gri­pas. Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen har efter gri­pan­det anhål­lits av åkla­ga­re på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för rån.

Poli­sen vill få kon­takt med per­so­ner som kan ha sett något i områ­det vid 23-tiden på tisdagskvällen.

Poli­sen vill inte gå ut med infor­ma­tion om till­hyg­get som gär­nings­man­nen hota­de per­so­na­len på mac­ken med. Man vill inte hel­ler gå ut med övri­ga sig­na­le­ment på gär­nings­man­nen. Mats Öhman, poli­sens pressta­les­per­son i regi­on Bergs­la­gen säger till NWT att den typen av infor­ma­tion skul­le för­svå­ra i för­hör med vittnen.