Försvunnen man återfunnen välbehållen

Nyheter och klipp

Den för­svun­ne man som poli­sen sökt efter under tors­dags­mor­go­nen har åter­fun­nits välbehållen.

Man­nen i 75-års­ål­dern för­svann från sitt hem i Arvi­ka någon gång mel­lan ons­dags­kväl­len och tis­dags­mor­go­nen, och på tors­dag mor­gon gick poli­sen ut med sig­na­le­ment på man­nen, och upp­ma­na­de den som sett man­nen att kon­tak­ta poli­sen på 114 14.

07.41 med­de­la­de poli­sen att man­nen åter­fun­nits. Han mår under omstän­dig­he­ter­na bra.