Personbil påkörd bakifrån på 61:an – halt på vägen

Nyheter och klipp

Två per­son­bi­lar kroc­ka­de på riks­väg 61 i Arvi­ka på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen. Det rör­de sig om en påkör­ning bak­i­från som slu­ta­de med att ena bilen ham­na­de i diket.

Vid 15.30-tiden på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en tra­fi­ko­lyc­ka på riks­väg 61 i höjd med Lillå­sen strax norr om Arvi­ka. En per­son­bil hade bli­vit påkörd bak­i­från enligt ini­ti­a­la uppgifter.

En av per­son­bi­lar­na kör­de in i mitt­räc­ket och den and­ra ham­na­de i diket i sam­band med olyckan.

Tra­fi­ko­lyc­kan inne­bar myc­ket stor påver­kan på tra­fi­ken i båda rikt­ning­ar­na på riks­vä­gen. Det finns inga upp­gif­ter om personskador.

Poli­sen har varit på plats vid olycks­plat­sen och har upp­rät­tat en anmä­lan om tra­fi­ko­lyc­ka där den ena for­dons­fö­ra­ren inte haft till­räck­ligt avstånd till for­do­net framför.