Medarbetare på Volvo CE fick metallplåt på foten: "Hade väldigt ont"

Nyheter och klipp

En arbets­platso­lyc­ka inträf­fa­de på Vol­vo CE i Arvi­ka på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen. Polis och ambu­lans åkte till platsen.

Poli­sen skri­ver på sin hem­si­da att en man fått någon form av tungt gods på foten. Mikael Lil­jestrand, plats­chef på Vol­vo CE säger till Arvi­ka­ma­ga­si­net att det är en med­ar­be­ta­re som fått en metall­plåt på foten.

- Han hade väl­digt ont i foten, säger han.

Olyc­kan inträf­fa­de strax efter lunch på tis­da­gen. Lil­jestrand hop­pas att med­ar­be­ta­ren ska bli bätt­re så fort som möj­ligt. Han vet inte något om hur all­var­lig olyc­kan var, men säger att med­ar­be­ta­ren fick väl­digt ont i foten. 

Vol­vo-med­ar­be­ta­ren är förd till Arvi­ka sjuk­hus och polis har varit på plats för infor­ma­tions­in­hämt­ning och dokumentation.