Man i 75-årsåldern till sjukhus efter olycka med fyrhjuling

Nyheter och klipp

En man i sjut­tio­femårs­ål­dern har förts till sjuk­hus efter en olyc­ka i Kop­pom i Eda kommun.

Man­nen vol­ta­de med en fyr­hju­ling i när­he­ten av Köla i Eda kom­mun på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen. Efter olyc­kan låg man­nen kvar en lång stund innan han hit­ta­des och polis samt rädd­nings­tjänst larmades. 

Först upp­gavs att det skul­le röra sig om en olyc­ka med en sko­ter, men det visa­de sig att det rör­de sig om en fyr­hju­ling. Kloc­kan 14.47 med­de­la­de poli­sen att föra­ren, en man i sjut­tio­femårs­ål­dern förts till sjuk­hus med okla­ra skador.