Explosion i lekpark – vittne hittade föremål efter att polisen lämnat

Nyheter och klipp

På lör­dags­kväl­len lar­ma­des polis, rädd­nings­tjänst och ambu­lans om en explo­sion vid en lek­plats på Boställs­vä­gen i cen­tra­la Arvika.

Poli­sen gick in och sök­te med hund i områ­det och hit­ta­de en spray­flas­ka som man tog med, men miss­tän­ker ing­et brott. Arvi­ka­ma­ga­si­net har talat med ett vitt­ne som bor i områ­det, och som efter att poli­sen läm­nat plat­sen hit­ta­de en kas­se i områ­det till­sam­mans med bland annat bomull och oli­ka per­son­li­ga tillhörigheter.

- Poli­sen tog bara spray­bur­ken och gick. De såg ald­rig det­ta, de hit­ta­de bara bur­ken och åkte snabbt. Det var ju jag som vän­de på allt och såg vad det var, berät­tar vitt­net för Arvikamagasinet.

FOTO: PRIVAT.
FOTO: PRIVAT.

Vitt­net såg explo­sio­nen, och upp­skat­tar att det var 6–7 meter höga lågor som flög vid explo­sio­nen. Vitt­nets familj lar­ma­de 112 och rädd­nings­tjänst samt polis och ambu­lans anlän­de. Rädd­nings­tjäns­ten hit­ta­de en glöd­brand på en kul­le vid lek­plat­sen, men behöv­de inte utfö­ra något släckningsarbete.

- Jag såg hela hän­del­sen. Det var glöd på ett stort områ­de run­tom­kring, berät­tar vittnet.

När Arvi­ka­ma­ga­si­net ring­er upp poli­sen om upp­gif­ter­na att ett vitt­ne hit­tat en kas­se på plat­sen säger pressta­les­per­so­nen att man inte hade den upp­fatt­ning­en om hän­del­sen först, och att man skic­kat ut en patrull till platsen.

Vitt­net berät­tar att de läs­te om hän­del­sen och gick ut och hit­ta­de kas­sen med de oli­ka saker­na och där­ef­ter ring­de upp poli­sen som skic­ka­de en patrull till platsen.