Singelolycka på 61:an – inga personskador

Nyheter och klipp

Riks­väg 61 stäng­des av i norr­gå­en­de rikt­ning i höjd med Åmot­fors efter en olyc­ka på onsdagsefterddagen.

En sing­e­lo­lyc­ka inträf­fa­de på riks­väg 61 i höjd med Åmot­fors i Eda kom­mun på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen. Inga per­sonska­dor har rap­por­te­rats, och enligt Arvi­ka Nyhe­ter ska det ha gått väl­digt bra.

- Det har gått väl­digt bra. Inga ska­dor och ing­en per­son till sjuk­hus, säger Jon­ny Hjal­mars­son på rädd­nings­tjäns­ten i Arvi­ka till tidningen.