14-åring i A‑traktor vägrade stanna för polisen – misstänks för olovlig körning

Nyheter och klipp

En kil­le i 14-års­ål­dern är miss­tänkt för olov­lig kör­ning efter att poli­sen stop­pa­de honom i en A‑traktor i Arvika.

Det var efter kloc­kan ett nat­ten till tors­da­gen som en polis­pa­trull skul­le stop­pa och kon­trol­le­ra en A‑traktor, men föra­ren val­de att inte stan­na på poli­sens tec­ken och patrul­len star­ta­de ett kor­ta­re för­föl­jan­de av fordonet.

Föra­ren av A‑traktorn stan­nar sedan och patrul­len kon­trol­le­rar honom, en kil­le i 14-års­ål­dern. 14-åring­en blir miss­tänkt för olov­lig kör­ning och poli­sen tar for­do­net i beslag dör att där­ef­ter köra hem honom till hans föräldrar.

Många av A‑traktorerna står skri­ven på den ena för­äl­dern men bru­kas av en son eller dot­ter i famil­jen. Den som för fram for­do­net mås­te inne­ha ett moped­kör­kort / AM-kör­kort och vara minst 15 år.

Käl­la: Polisen

Läs ock­så: A‑traktor kör­de över 100 kilo­me­ter i tim­men – stop­pa­des med spikmatta