Man omkom efter olycka på 61:an

Nyheter och klipp

En man i 75-års­ål­dern omkom efter att han bli­vit påkörd på riks­väg 61 öster om Arvi­ka på måndagseftermiddagen.

Rädd­nings­tjänst, ambu­lans och polis åkte till plat­sen. Vägen stäng­des av i båda rikt­ning­ar­na och det var långa köer på olycks­plat­sen, enligt Tra­fik­ver­ket. Strax efter kloc­kan 9 på mor­go­nen läm­na­de rädd­nings­per­so­na­len och vägen kun­de öpp­nas igen. 

Vårdslöshet i trafik

Poli­sen bekräf­ta­de vid 10-tiden att man­nen avli­dit. Anhö­ri­ga är underrättade.

Olyc­kan inträf­fa­de i anslut­ning till man­nens post­lå­da, och det var sam­ti­digt dålig sikt på plat­sen, enligt Poli­sen. Poli­sens rubri­ce­ring just nu är vårds­lös­het i tra­fik, men rubri­ce­ring­en kan kom­ma att ändras.

Poli­sen har hål­lit vitt­nes­för­hör på plat­sen. Man har ännu inte fri­hets­be­rö­vat någon. Fler upp­gif­ter om olyc­kan finns inte att lämna.