Rekordmånga covidfall i Arvika och Eda förra veckan – kraftig ökning

Nyheter och klipp

Rekord­många fall av covid-19 rap­por­te­ra­des i både Arvi­ka och Eda kom­mun för­ra vec­kan, enligt Folk­hälso­myn­dig­he­tens senas­te sta­tistik. Totalt 459 fall rap­por­te­ra­des i Arvi­ka under vec­ka tre, ett nytt rekord i kom­mu­nen och en ökning med 229 fall sedan före­gå­en­de vecka.

Även vec­kan innan, vec­ka 2 blev en rekord­vec­ka för Arvi­ka när det kom­mer till corona­fall. Då bekräf­ta­des 230 fall i kom­mu­nen. Totalt har nu 3269 fall av covid-19 kon­sta­te­rats i Arvika.

Även i grann­kom­mu­nen Eda rap­por­te­ra­des rekord­många fall under vec­ka 3. Totalt 144 fall rap­por­te­ra­des under vec­kan, en ökning med 51 fall från före­gå­en­de vec­ka då 93 fall konstaterades.

I Arvi­ka inne­bär för­ra vec­kans rap­por­te­ra­de fall 177 fall per 10000 invå­na­re, och i Eda 168 fall per 10000 invå­na­re, enligt Folk­hälso­myn­dig­he­tens statistik

Under tors­da­gen gick Arvi­ka kom­mun ut på sin hem­si­da och sök­te extra­per­so­nal till vård och omsorg med anled­ning av pan­de­min och den höga smitt­sprid­ning­en. Läs mer här.