Larm om brand i uthus i Vikene

Nyheter och klipp

På lör­dags­kväl­len lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en brand i en mind­re bygg­nad i Vike­ne öster om Arvika.

- Det är ett uthus som ska brin­na, säger Ola Nils­son, ope­ra­tör vid SOS Alarm som sva­rar för rädd­nings­re­gi­on Bergslagen.

Uthu­set som lar­met gäl­ler ska lig­ga längs riks­väg 61 i höjd med Vike­ne, norr om kors­ning­en till Brun­skog. Det ska röra sig om en fri­ståen­de bygg­nad som brinner.

- Rädd­nings­tjänst är på väg dit, poli­sen har ock­så lar­mats, säger Ola Nils­son till Arvi­ka­ma­ga­si­net vid 19.39 på lördagskvällen.

Lar­met om bran­den inkom 19.33.