Efter helgen: Värmland passerar 50 000 coronafall totalt under pandemin

Nyheter och klipp

3505 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i Värm­land under hel­gen, enligt Regi­on Värm­lands sta­tistik som pub­li­ce­ra­des nu på mån­da­gen 311.

46 coro­na­pa­ti­en­ter vår­das på länets sjuk­hus. Av des­sa är det en (1) som vår­das på intensivvårdsavdelningen.

Totalt har nu 51604 fall av coro­na­vi­ru­set rap­por­te­rats i Värm­lands län.

5494 nya coro­na­tes­ter rap­por­te­ras, varav 4211 är själv­tes­ter. Totalt har nu 493 383 tes­ter rap­por­te­rats I Värm­land. Av des­sa är 340 435 självtester.

Ett (1) nytt döds­fall rap­por­te­ras. Under pan­de­min har 240 per­so­ner avli­dit med covid-19 i länet.