Förskola i Arvika stänger på grund av personalbrist

Nyheter och klipp

För­sko­lan Rinn­bac­ken stäng­er på grund av per­so­nal­brist.
Under mån­da­gen med­de­la­de Arvi­ka kom­mun att för­sko­lan Rinn­bac­ken stäng­er under hela vec­ka 5. Beslu­tet togs av Läran­de och stöd och anled­ning­en upp­ges vara personalbrist.

Berör­da vård­nads­ha­va­re har bli­vit infor­me­ra­de om stäng­ning­en. Vård­nads­ha­va­re med sam­hällsvik­ti­ga tjäns­ter har fått besked att kon­tak­ta för­sko­lans rek­tor för mer information.

En ny bedöm­ning om vad som gäl­ler näs­ta vec­ka, vec­ka 6, kom­mer att göras på fre­dag den 4 februari.