Förskolan Rinnbacken öppnar igen nästa vecka

Nyheter och klipp

För­sko­lan Rinn­bac­ken öpp­nar upp igen mån­da­gen den 7 februari.

Läran­de och stöd beslu­ta­de att stänga för­sko­lan Rinn­bac­ken under vec­ka 5 på grund av per­so­nal­brist. Nu öpp­nar för­sko­lan igen. Alla vård­nads­ha­va­re har fått infor­ma­tion om att för­sko­lan öppnar.

Läs mer om per­so­nal­bris­ten inom för­sko­lan här: Svår per­so­nal­brist inom för­sko­lan – drygt 100 från­va­ran­de senas­te veckan