Personbil totalförstörd i brand – förbipasserande larmade

Nyheter och klipp

En per­son­bil bör­ja­de brin­na i cen­tra­la Arvi­ka sent på ons­dags­kväl­len. Enligt rädd­nings­tjänst på plats brann det med öpp­na lågor när rädd­nings­tjäns­ten anlän­de, och det fanns ock­så viss sprid­nings­risk.

Lennart Lund­ström, insats­le­da­re på rädd­nings­tjäns­ten berät­tar för Arvi­ka­ma­ga­si­net att en för­bi­pas­se­ran­de lar­ma­de om branden.

- Det var lågor när vi kom fram. Det fanns viss sprid­nings­risk, det är en gans­ka hög betong­vägg här men det fanns viss sprid­nings­risk, säger han.

Insi­dan av bilen för­stör­des helt av bran­den. FOTO: SAKEUS BERG.

Lar­met om bran­den inkom 21.59 på ons­dags­kväl­len. Rutor på bilen har kros­sats och insi­dan är förstörd.

För­u­tom rädd­nings­tjänst var även en polis­pa­trull på plats vid bil­bran­den under kväl­len. Poli­sen kom­mer att genom­fö­ra en tek­nisk under­sök­ning för att ta reda på vad som orsa­kat bilen att bör­ja brinna.