Mindre lastbil i olycka med personbil på väg 175

Nyheter och klipp

Kloc­kan 11:27 på tors­da­gen inkom ett larm om en tra­fi­ko­lyc­ka i Arvi­ka.

Två for­don, en last­bil och en per­son­bil, ska ha varit inblan­da­de i olyc­kan. Det ska enligt Tra­fik­ver­ket röra sig om en mind­re last­bil och en personbil.

Olyc­kan har inträf­fat på läns­väg 175 mel­lan Viks­ron­del­len och Gaterondellen.

Det finns inga upp­gif­ter om personskador. 

Poli­sen har lar­mats för att ta reda på vad som hänt.