Minnebergsskolan utrymdes efter brandlarm: "Automatlarm utan brandtillbud"

Nyheter och klipp

Ett auto­mat­larm från Arvi­kas nya hög­sta­di­e­sko­la Min­ne­bergs­sko­lan inkom kloc­kan 12:26 på ons­da­gen. Två brand­bi­lar var på plats.

Ett auto­mat­larm på Min­ne­bergs­sko­lan inkom vid halv ett-tiden på ons­da­gen. Sko­lan utrym­des, och det dröj­de till strax före kloc­kan 13 innan ele­ver och per­so­nal kun­de åter­vän­da in i sko­lans lokaler. 

- Det var ett auto­mat­larm utan brand­till­bud. Så rädd­nings­tjäns­ten åter­ställ­de lar­met och läm­na­de sen, skri­ver Tobi­as Erlands­son på räd­nings­tjäns­ten i Arvi­ka i ett mejl till Arvikamagasinet.

Ett brandlarm gick på Minnebergsskolan under onsdagen. FOTO: SAKEUS BERG.
Ett brand­larm gick på Min­ne­bergs­sko­lan under ons­da­gen. FOTO: SAKEUS BERG.

Två brand­bi­lar fanns på plats. Ing­en har ska­dats och ing­en brand har förekommit.

Det har vid fler­tal till­fäl­len skett falsklarm på Ruds­sko­lan i Karl­stad tidi­ga­re i år – en kost­sam frå­ga där rädd­nings­tjäns­ten fått ryc­ka ut i onö­dan fle­ra gång­er. Det är i nulä­get oklart vad som orsa­kat det auto­ma­tis­ka brand­lar­met på Min­ne­bergs­sko­lan, me det är klart att ingdn brand förekommit.