Berusad man på tågspåret – trafiken stoppades

Nyheter och klipp

En beru­sad man befann sig på tåg­spå­ret i cen­tra­la Arvi­ka på fre­dags­kväl­len, vil­ket gjor­de att tra­fi­ken fick stoppas.

Den beru­sa­de man­nen, som är i 35-års­ål­dern, för­sök­te springa från plat­sen, men anmä­la­ren och den­nes kom­pi­dar kun­de hål­la kvar man­nen tills poli­sen anlände.

Man­nen blev omhän­der­ta­gen av polis, enligt lagen om omhän­der­ta­gan­de av beru­sa­de per­so­ner, LOB.