Skolskjutsar inställda i snöovädret

Nyheter och klipp

Skol­skjut­sar i Arvi­ka har ställts in under mån­da­gen på grund av det kraf­ti­ga snöovädret. 

Arvi­ka kom­mun med­de­la­de på mån­dags­mor­go­nen att samt­li­ga skol­bus­sar och tax­ire­sor är inställ­da under mån­da­gen den 21 februari.

De skol­bus­sar som redan hun­nit häm­ta upp ele­ver under mor­go­nen kör ele­ver­na res­ten av vägen till sko­lan, enligt kommunen. 

Även i Eda och Grums kom­mun är skol­skjut­sar­na inställ­da på grund av oväd­ret, då vägar­na inte är far­ba­ra, rap­por­te­rar P4 Värm­land. SMHI har utfär­dat en gul var­ning för snö­fall i bland annat Värm­lands län, mel­lan kloc­kan 18.00 på sön­da­gen den 20 feb­ru­a­ri och kloc­kan 20.00

När det gäl­ler lin­je­tra­fi­ken hän­vi­sas till Värm­lands­tra­fiks trafikinformation.