Två män i 40-årsåldern misstänks ha misshandlat varandra i Charlottenberg

Nyheter och klipp

Två män är miss­tänk­ta för brott mot varand­ra i Char­lot­ten­berg.

I går kväll vid 18-tiden fick poli­sen ett sam­tal från en man om att en annan man ska ha sla­git honom. Poli­sen åkte dit och det visa­de sig att det skett ett bråk mel­lan två män, båda i 40-års­ål­dern. De båda män­nen kän­ner varand­ra sedan tidi­ga­re. De hade bli­vit osams med varand­ra av någon anled­ning. Män­nen ska ha sla­git och put­tat på varandra.

Poli­sen skrev en anmä­lan och motan­mä­lan om ringa miss­han­del. Det inne­bär att de båda män­nen är miss­tänk­ta för brott och utsat­ta för brott. Ing­en av män­nen behöv­de upp­sö­ka vård med anled­ning av den­na händelse.