Inbrott på Gunnarsbyskolan

Nyheter och klipp

Nat­ten till fre­da­gen den 25 feb­ru­a­ri utsat­tes Gun­nars­by­sko­lan i Char­lot­ten­berg för inbrott.

Det var skol­per­so­nal som upp­täck­te brot­tet kloc­kan 06:00 på fre­dags­mor­go­nen när de anlän­de till sko­lan. Ett föns­ter till skol­lo­ka­ler­na ska ha bru­tits upp. Tjuven/tjuvarna ska där­ef­ter ha bru­tit upp ett fler­tal dör­rar och skåp i skolan.

Brot­tet ska ha skett någon gång efter kloc­kan  17:15 på torsdagen.

Det kom­mer att genom­fö­ras en brotts­plats­un­der­sök­ning under fredagen.