Inbrott vid restaurang i Arvika – brutit sig in i lagerlokal

Nyheter och klipp

Under nat­ten till mån­da­gen fick poli­sen in ett larm om miss­tänkt inbrott på en restau­rang i Arvika.

När poli­sen kom till plat­sen kon­sta­te­ra­des att någon bru­tit sig in i ett lager till­hö­ran­de restau­rang­en. Vid tid­punk­ten då poli­sen anlän­de fanns ing­en miss­tänkt gär­nings­man kvar på platsen.

Man kun­de inte avgö­ra huruvi­da någon­ting stu­lits från för­rå­det. En anmä­lan gäl­lan­de inbrott har upprättats.