Kommunen ger svar på vanliga frågor om Ukraina

Nyheter och klipp

Då det har inkom­mit många frå­gor till kom­mu­nen om situ­a­tio­nen i Ukrai­na så har Arvi­ka kom­mun beslu­tat att besva­ra de van­li­gas­te frå­gor­na som inkommit.

På kom­mu­nens hem­si­da kan man läsa frå­gor och svar om Ukrai­na. Kom­mu­nen sva­rar även löpan­de på de frå­gor som kom­mer in.

Det kan vara svårt att veta om en nyhet är falsk eller inte. På Arvi­ka kom­muns hem­si­da finns svar på hur man kan tän­ka i frå­gan om nyhe­ten är falsk eller inte. Du fin­ner även infor­ma­tion om vad som sker i Ukrai­na och hur du som pri­vat­per­son kan hjäl­pa till.

Arvi­ka kom­muns sida för frå­gor och svar om Ukrai­na.