Arvikabandet Kickstiff gör premiärkonsert på Ritz

Nyheter och klipp

Arvi­ka­ban­det Kick­stiff kom­mer att spe­la kon­sert till­sam­mans med Mikael Pers­son & Sigil­let på Ritz i Arvi­ka den 193 kloc­kan 19:00.

Arvi­ka­ma­ga­si­net har tidi­ga­re inter­vju­at Kick­stiff. Ban­det kom 2021 med sin förs­ta sing­el Electric. Janu­a­ri 2022 kom ytter­li­ga­re en sing­el, Keep Going. I den tidi­ga­re inter­vjun så kom frå­gan upp om det kom­mer någ­ra nya låtar och det lät som att det fanns idéer som det job­ba­des på. Ban­det kom­mer nu för förs­ta gång­en ge publi­ken sin ege­nar­ran­ge­ra­de kon­sert. De utlo­var en rock­kon­sert med energi.

Under 2021 star­ta­de även ban­det Mikael Pers­son & Sigil­let. De är från Ing­esunds folk­hög­sko­la och musik­hög­sko­la. De spe­lar egen­skri­ven pop/rock.

På kon­ser­ten spe­las ock­så låtar som ald­rig tidi­ga­re framförts.