Man i 20-årsåldern misstänks för narkotikabrott

Nyheter och klipp

En man i 20-års­ål­dern miss­tänks för nar­ko­ti­kabrott i Arvi­ka kom­mun efter en kon­troll på fredagskvällen.

Poli­sen i Arvi­ka kon­trol­le­ra­de en man i cent­rum vid 19-tiden på fre­dags­kväl­len. Anled­ning­en var att man­nen visa­de tyd­li­ga tec­ken på att vara påver­kad av nar­ko­ti­ka, upp­ger Poli­sen på sin hemsida.

Man­nen, som är i 20-års­ål­dern får föl­ja med polis­pa­trul­len för prov­tag­ning och resul­ta­tet på pro­vet får visa om han har gjort sig skyl­dig till ringa nar­ko­ti­kabrott genom eget bruk.