Två män misstänks för olovlig körning – misstänks ha kört bil utan körkort i Arvika

Nyheter och klipp

Två bilis­ter miss­tänks för olov­lig kör­ning respek­ti­ve grov olov­lig körning.

Den ena bilis­ten, en man i 30-års­ål­dern är miss­tänkt för att ha kört bil utan kör­kort i Dege­räng­en i Arvi­ka strax efter mid­natt nat­ten till lördagen.

En annan man, i 20-års­ål­dern, miss­tänks för olov­lig kör­ning, ock­så han miss­tänks ha kört bil utan kör­kort, i Gate i Arvi­ka, även det strax efter mid­natt nat­ten till lördagen.

Man­nen i 20-års­ål­dern miss­tänks nu för olov­lig kör­ning, medan man­nen i 30-års­ål­dern miss­tänks för grov olov­lig kör­ning. De båda hän­del­ser­na rubri­ce­ras av Poli­sen som trafikbrott.