Hotade med kniv – sprang sedan från platsen

Nyheter och klipp

Poli­sen i Arvi­ka fick in ett tele­fon­sam­tal på mån­dags­mor­go­nen från en man som säger sig ha upp­täckt en obe­hö­rig man i sitt förråd.

När per­so­nen som ring­de in till poli­sen upp­täck­te man­nen i för­rå­det hota­de den­ne anmä­la­ren med en kniv och sprang sedan från platsen. 

Det är oklart om man­nen fick med sig något från förrådet. 

Polis har varit på plats och sökt i områ­det utan att hit­ta någon miss­tänkt. Poli­sen har skri­vit en anmä­lan om grovt ola­ga hot och inbrott.