Långtradare smet från olycka – trängde in personbil i mitträcke

Nyheter och klipp

Kloc­kan 23.11 sent på tors­da­gen lar­ma­des om en olyc­ka på riks­väg 61 i höjd med Bål­gård strax öster om Arvika.

Enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter ska det ha hand­lat om en bil som kört in i mitt­räc­ket efter att ha bli­vit pre­jad av en last­bil, och en per­son hade tagit sig ut ur bilen.

På fre­dags­mor­go­nen bekräf­ta­de Poli­sen att en per­son­bil bli­vit trängd av en lång­tra­da­re. Lång­tra­da­ren stan­na­de inte vid olycks­plat­sen utan kör­de vida­re, och man rubri­ce­rar där­för hän­del­sen som smitningsolycka.

Olyc­kan ska ha skett i rikt­ning mot Karl­stad, och enligt Tra­fik­ver­ket råd­de begrän­sad fram­kom­lig­het efter olyckan.

Ing­en har kom­mit till ska­da i sam­band med olyc­kan, skri­ver Polisen.