Arvika kommun och FRG arrangerar insamling till ukrainska flyktingar

Nyheter och klipp

På sön­da­gen den 27 mars sam­lar Arvi­ka Kom­mu­nen och FRG (Fri­vil­li­ga Resurs­Grup­pen) in för­nö­den­he­ter för flyk­ting­mot­ta­gan­de från Ukrai­na. De söker just nu säng­ar, madras­ser, säng­klä­der, bad­la­kan och handdukar.

Inläm­ning för säng­ar och madras­ser sker på Möt­terunds­vä­gen 5, kloc­kan 18:00–20:00. Insam­ling av säng­klä­der, bad­la­kan och hand­du­kar sker kloc­kan 18:00–20:00 på Sveabiografen

Man tar även emot hus­ge­råd, men de läm­nas i förs­ta hand till Mil­jömy­rans butik på Säte­ri­ga­tan 3 eller vid inläm­ning på Mos­se­berg så pac­kar per­so­na­len där "start­box­ar" av det­ta. Där gäl­ler ordi­na­rie öppettider.

Tänk på att det du skän­ker ska vara helt och rent när ni läm­nar in det.