Brand i villa i centrala Arvika – räddningstjänsten bröt upp fasad

Nyheter och klipp

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des kloc­kan 20:37 på sön­dags­kväl­len om en brand i en bygg­nad på Hamn­ga­tan i cen­tra­la Arvi­ka. Det brann i en vil­la och kom rök från en vägg.

Rädd­nings­tjänst, polis och ambu­lans lar­ma­des till plat­sen. Det kom rök från fasa­den på byggnaden.

Poli­sen spär­ra­de av gator­na runt omkring med polis­avspärr­ning­ar och bloc­ke­ra­de vägen med polisbil.

Vid kloc­kan 20:53 upp­gav rädd­nings­tjäns­ten för SOS Alarm att de upp­täckt vär­me- och rök­ut­veck­ling inne i bygg­na­den, enligt NWT.

Rädd­nings­tjäns­ten bröt upp en del av fasa­den på vil­lan. Enligt NWT kom rädd­nings­tjäns­ten fram till att allt berod­de på ett elfel. De har nu stängt av ström­men till byggnaden.

Det finns i nulä­get inga upp­gif­ter om någ­ra personskador.