Uthus totalförstört – fullt utvecklad brand i Västra Sund

Nyheter och klipp

Kloc­kan 17.50 på tis­da­gen lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en brand i en bygg­nad på Blås­ut­vä­gen i Väst­ra Sund i Arvika.

Enligt SOS Alarm ska det röra sig om ett uthus som brunnit.

När rädd­nings­tjäns­ten kom fram till plat­sen var bran­den fullt utveck­lad, enligt en ope­ra­tör på SOS Alarm som sva­rar för rädd­nings­re­gi­on Bergslagen.

Rädd­nings­tjäns­ten har spru­tat vat­ten på bran­den och sedan läm­nat platsen.

Hur ska­dat är uthuset?

- Vid fullt utveck­lat brand bru­kar det inte vara så myc­ket kvar, men det kan jag inte sva­ra på.

Enligt NWT blev bygg­na­den totalförstörd.

Ing­en har kom­mit till ska­da i sam­band med bran­den. Enligt SOS Alarm fanns det sprid­nings­risk till en äng, men det är oklart om bran­den spri­dit sig dit.

- Jag vet inte om det har bör­jat brin­na i äng­en, säger ope­ra­tö­ren på SOS Alarm.

Redak­tio­nen tipsar: