Man misshandlad av kvinna i nära relation

Nyheter och klipp

Kloc­kan 02.56 nat­ten till tis­da­gen lar­ma­des poli­sen till en bostad i Eda kommun.

Enligt Poli­sen hade en kvin­na miss­hand­lat en man på adres­sen. Kvin­nan och man­nen lever i en nära relation.

Man­nen behöv­de inte upp­sö­ka sjuk­vård för sina ska­dor. Poli­sen har nu upp­rät­tat en anmä­lan om misshandel.