Två till sjukhus efter kökrock på 61:an – 4 bilar inblandade

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka har inträf­fat på riks­väg 61 i Char­lot­ten­berg i Eda kom­mun. Enligt Poli­sen är fyra bilar inblan­da­de i olyckan.

Två per­so­ner, en man och en kvin­na, har förts till sjuk­hus med ambu­lans, enligt Polisen.

Olyc­kan har inträf­fat på riks­väg 61 mel­lan Eda Glas­bruk och Char­lot­ten­berg, enligt Trafikverket.

Enligt Rädd­nings­tjäns­ten ska det hand­la om en kökrock. Det ska även ha före­kom­mit läc­kage på platsen.

- Enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter ska 6 per­so­ner vara inblan­da­de och någ­ra kla­gar på nacksmär­tor, skri­ver Poli­sen på sin hemsida.

Ambulanshelikopter larmad

- Det är ett gans­ka stort gäng ambu­lan­ser, fyra ambu­lan­ser på plats, en på väg, säger en ope­ra­tör på SOS Alarm till Arvi­ka­ma­ga­si­net vid 13.20-tiden.

Även ambu­lans­he­li­kop­ter har lar­mats till plat­sen, enligt SOS Alarm.

Vägen stäng­des av i söder­gå­en­de rikt­ning, och i norr­gå­en­de rikt­ning led­des tra­fi­ken om om via Ämterud enligt Tra­fik­ver­kets uppgifter.

Lar­met om olyc­kan inkom 12.38 på lördagseftermiddagen.