Bil körde ut i skogen när föraren somnade – misstänks för vårdslöshet i trafik

Nyheter och klipp

En sing­e­lo­lyc­ka med ett for­don inträf­fa­de på riks­väg 61 i Eda kom­mun under nat­ten till sön­da­gen. Enligt Poli­sen kör­de bilen ut i sko­gen efter att föra­ren somnat.

Poli­sen lar­ma­des till riks­väg 61 mel­lan Char­lot­ten­berg och Åmot­fors, väs­ter om Bysjön. En bil hade kört ut i sko­gen efter att föra­ren som­nat, enligt Poli­sen. Fem per­so­ner fär­da­des i bilen.

Vårdslöshet i trafik

Inga per­sonska­dor har före­kom­mit i sam­band med olyc­kan. Föra­ren är en man i 20-års­ål­dern. Han miss­tänks nu för vårds­lös­het i trafik.

Olyc­kan inträf­fa­de en stund efter 04.00 nat­ten till sön­da­gen, och enligt Tra­fik­ver­kets förs­ta pro­gnos skul­le man vara kla­ra på plat­sen 05:10.