Varmvattenberedare exploderade i hus utanför Arvika – en till sjukhus

Nyheter och klipp

En per­son har förts till sjuk­hus efter att en varm­vat­ten­be­re­da­re explo­de­rat i ett hus utan­för Arvika.

Kloc­kan 15.54 inkom ett larm till SOS om vat­ten­ska­da i en bygg­nad i Brun­skog utan­för Arvika.

Rädd­nings­tjäns­ten var snabbt på plats.

-Det ska ha varit en varm­vat­ten­be­re­da­re som ska ha explo­de­rat och sedan orsa­kat ett läc­kage. Det blev även rök­ut­veck­ling men ing­en brand, säger en ope­ra­tör på SOS Alarm till Arvikamagasinet.

En vvs-mon­tör är på plats. En per­son har fått åka med ambu­lans till sjuk­hus, enligt SOS Alarm.