Flera fordon i kollision utanför Arvika

Nyheter och klipp

Rädd­nings­tjäns­ten har lar­mats till en tra­fi­ko­lyc­ka på läns­väg 878 utan­för Arvika.

Det ska enligt Tra­fik­ver­ket hand­la om en kol­li­sion med fle­ra for­don. Olyc­kan inne­bär en myc­ket stor påver­kan, enligt Trafikverket.

Tex­ten uppdateras.