Påskbrevsutställning, föredrag och minisagostund – det händer på biblioteket vecka 15

Nyheter och klipp

Under påsken har biblioteket ändrade öppettider:
På skärtorsdagen är det öppet klockan 10.00–16.00
Långfredag, påskafton och annandag påsk är det stängt.

Kom och tit­ta på en utställ­ning med påsk­brev mån­dag den 11 april till lör­dag den 23 april.

Tis­dag den 12 april kloc­kan 18.00 kan ni lyss­na på före­drag med Christi­an Pers­man: Vår son blev en "hem­ma­sit­ta­re".

För dig från 13 år som vill pyss­la ord­nas smyc­kes­till­verk­ning med Sin­dix lör­da­gen den 9 april kloc­kan 11.30 – 13.30. Du kan för­an­mä­la dig till biblioteket@arvika.se eller på tele­fon till 0570–818 39.

Ha en mysig sagostund med ditt barn 1–2 år på Mini­sa­gostund mån­dag den 11 april kloc­kan 11.00.

För er som vill lösa kors­ord till­sam­mans med and­ra finns korsords­hör­na tis­dag 12 april kloc­kan 10.00.

Skaparverkstad ordnas för ungdomar i två omgångar:

För dig på hög­sta­di­um och gym­na­si­um finns Ska­par­verk­stad Ung­dom tis­dag den 12 april kloc­kan 15.30–18.00.

Ska­par­verk­stad finns för dig på låg- och mel­lan­sta­di­um ons­dag den 13 april kloc­kan 15.30–18.00.