Personbil i olycka på 61:an – begränsad framkomlighet

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka har inträf­fat i Char­lot­ten­berg i Eda kommun.

Olyc­kan har inträf­fat utef­ter riks­väg 61 i höjd med Char­lot­ten­berg i norr­gå­en­de riktning.

- Det är oklart om någon per­son har bli­vit ska­dad, skri­ver Poli­sen på sin hemsida.

Enligt Tra­fik­ver­ket rör det sig om en sing­e­lo­lyc­ka med en per­son­bil och det råder begrän­sad fram­kom­lig­het på platsen.

Ing­en ska ha behövt upp­sö­ka sjuk­vård. Poli­sen miss­tän­ker ing­et brott och de har nu läm­nat plat­sen efter att tra­fi­ken har släppts på.