Kvinna misstänks ha kört bil påverkad av narkotika

Nyheter och klipp

En kvin­na är miss­tänkt för att ha kört bil i påver­kat till­stånd i Eda kommun.

Kloc­kan 14:43 på mån­da­gen stop­pa­de och kon­trol­le­ra­de en polis­pa­trull en per­son­bil i Eda. Vid kon­troll av föra­ren, en kvin­na i 35-års­ål­dern, fat­ta­de man miss­tan­ke om att hon var påver­kad av narkotika.

Kvin­nan får föl­ja med patrul­len för prov­tag­ning och resul­ta­tet på pro­vet får visa om hon har gjort sig skyl­dig till brott.